Als een speler of de croupier bij de eerste trekking direct 8 of 9 trekt met de eerste twee kaarten. Dan heet dit een natural hand en zijn de twee sterkst mogelijke handen bij baccarat. Als niemand van de deelnemers een natuurlijke hand krijgt dan wordt de hand van de speler als eerst gespeeld. Er moet een kaart worden getrokken als het totaal aantal punten 5 of minder telt. Er wordt niet meer getrokken als de eerste twee kaarten direct 6 tellen. De bank heeft met andere regels te maken omtrent het trekken van kaarten. Als de bank bij de eerste hand 0, 1 of 2 punten heeft dan moet er nog een kaart worden getrokken. Als de bank tussen de 3 tot 6 punten heeft dan hangt de volgende handeling van de bank af of de speler ook een kaart wil en als hij of zij dat wel wilt dan is het afwachten wat de waarde van die kaart is.