Aanloop naar wet Kansspelen op afstand

Het heeft vele jaren geduurd voordat de wet Kansspelen op afstand is geaccepteerd. In 2016 was het de Tweede Kamer die groen licht gaf. In februari 2019 is de wet door de Eerste Kamer geaccepteerd. Dat betekent nog niet dat de invoering ook meteen geregeld is. Er vindt eerst nog een invulling en nadere uitwerking van de regelgeving plaats. Dat internetgokken nog niet gereguleerd is in Nederland betekent niet dat er geen opties zijn.

Die zijn er al jarenlang wel met de online casino’s die in het buitenland vergunningen hebben. Iedereen heeft dan ook gewoon de mogelijkheid om online te gokken. Als je geld wint in met kansspelen via internet ben je overigens op dit moment ook gewoon verplicht om daar aangifte van te doen. Je bent zelf voor het doen van de aangifte kansspelbelasting verantwoordelijk. Of je daar ook gehoor aan geeft, ligt helemaal aan jezelf.

Stappen naar opening online gokmarkt

Er zijn een aantal stappen te doorlopen voor de opening van de markt voor online gokken per 1 januari 2021. De eerste stap na de goedkeuring van de Eerste Kamer ligt in handen van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie werkt de wet uit en legt de regelgeving vast in een Algemene Maatregel van Bestuur.

Vervolgens maakt het ministerie een Ministeriële Regeling. Daarna is de beurt aan de Kansspelautoriteit die de wet en regelgeving vertaalt naar voorwaarden voor de kansspelvergunning. Er komt daarna nog een consultatiemoment voor het aanvraagformulier.

Zo krijgen betrokken de mogelijkheid om erop te reageren en wijzigingen voor te stellen. De wet Kansspelen op afstand gaat in op 1 juli 2020 met het in behandeling nemen van vergunningsaanvragen. Per 1 januari 2021 is de markt dan officieel geopend en is het mogelijk legaal online te gokken in Nederland.

Wat betekent de wet Kansspelen op afstand voor jou?

Het gokken in een online casino met een Nederlandse kansspelvergunning is aan bepaalde voorwaarden verbonden. Het is bijvoorbeeld de bedoeling je Burgerservicenummer op te geven aan het online casino. Ook is het de bedoeling dat het online casino je account controleert.

Je moet dan bijvoorbeeld een kopie van je identiteitsbewijs opsturen. Dat laatste gebeurt ook wel in de buitenlandse online casino’s als je om een uitbetaling vraagt. Je BSN verstrekken hoeft niet als je in een online casino gokt met een buitenlandse vergunning. Dat is in Nederland wel nodig in verband met het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Er gelden voor online casino’s ook een groot aantal verplichtingen. Bijvoorbeeld door preventief beleid te voeren voor gokverslaving en daar een actieve houding in te hebben.

Als speler moet je in het online casino vooruitbetaling een tegenrekening opgeven. De kans bestaat dat een aantal betaalsystemen zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld de PaySafeCard en PayPal. De overheid in Nederland vindt bescherming van de consumenten die online gokken belangrijk. Daarom gelden er een aantal voorwaarden voor het spelersprofiel. Daarin vermeld je het maximaal aantal keren dat je per periode inlogt. Dat geldt ook voor het aantal maximale stortingen dat je per periode wilt doen. Er zijn dus een aantal extra regels waar de speler en het online casino mee te maken krijgen.

Online casino’s

Er gelden voor online casino’s straks strikte voorwaarden voor het in aanmerking komen van een kansspelvergunning. Er is al blijk gegeven van veel interesse van online casino’s die in Nederland de gokmarkt op willen gaan. Het is niet gezegd dat alle aanvragers voor een vergunning in aanmerking komen. Bovendien moeten de aanbieders geld op tafel leggen voor de aanvraag. De verwachting is dat een grote meerderheid bij de online casino’s gaat gokken die een Nederlandse kansspelvergunning hebben. Een kleine minderheid blijft misschien gokken in online casino’s met een kansspelvergunning in het buitenland.