Gevoelig voor gokproblemen

Het is niet zo dat iedereen die gokt ook gokproblemen ontwikkelt. Je moet het vooral als een spel zien dat geld kost. Heb je geluk dan win je en heb je pech dan win je niet. Het gokken om winst te maken, moet nooit een doel op zich zijn. Het casino is uiteindelijk altijd de partij die echt wint. Daar ontlenen de online casino´s natuurlijk ook het bestaansrecht aan.

Heb je het gevoel de controle te zijn kwijtgeraakt? Kost het je te veel geld dat je eigenlijk niet hebt? Of geef je geld aan het gokken uit dat je nodig hebt om de boodschappen te doen? Dat zijn al de eerste signalen dat je mogelijk te maken hebt met gokproblemen. Het hoeft dan nog geen verslaving te zijn, maar de ontwikkeling daarheen is wel in gang gezet. Het Trimbos Instituut is gespecialiseerd in verslavingszorg en benoemt diverse kenmerken die bepalen of er sprake van een gokverslaving is.

Denk je alleen maar aan gokken en vergeet je de wereld om je heen? Heb je niet eens meer door hoeveel geld je uitgeeft aan het gokken? Krijg je sombere gevoelens of besteed je minder aandacht aan je partner, gezin of sociale leven? Dit zijn typische kenmerken die een aanwijzing zijn voor het bestaan van gokproblemen. Als je steeds weer drang hebt om te gokken en daar geen weerstand tegen hebt, is er sprake van een gokverslaving.

Gokverslaving in je omgeving

Het is natuurlijk ook mogelijk dat je iemand in je omgeving hebt die signalen vertoont van gokverslaving. Of beginnende gokproblemen. Het is niet altijd even gemakkelijk om de signalen te herkennen. Spelers die problemen ondervinden met het gokken, weten dat doorgaans goed te verbergen. Het is dus mogelijk dat er al lange tijd gokproblemen zijn, maar dat je pas later signalen herkent. Het is vrij simpel te ontdekken als iemand elke nacht aan het gokken is. Of als er geldproblemen ontstaan en je weet dat iemand graag gokt.

Het is ook mogelijk dat iemand zich terugtrekt en interesse in de omgeving verliest. Probeer het gesprek aan te gaan, maar houd er rekening mee dat er eerst een stevige ontkenning volgt. Pas als gokverslaving onderkend wordt door de speler is het mogelijk om het probleem aan te pakken. Daar is uiteraard professionele hulp voor beschikbaar, omdat het meestal niet lukt er zelf mee te stoppen. Een eerste aanzet daartoe is al wel te nemen door de speler het account te laten blokkeren in het online casino.

Wat te doen bij gokverslaving?

Het is belangrijk om bij gokverslaving hulp in te schakelen. Er is een groot aantal probleemgokkers dat geen hulp zoekt. Dat komt onder meer door de ontkenning die vaak van toepassing is bij een verslaving. Of de gokkers denken het probleem zelf op te lossen. Dat lukt maar in een heel klein aantal gevallen.

Daarom is het echt verstandig om hulp bij gokverslaving te zoeken. Er zijn daar allerlei manieren voor. Het is onder meer aan te raden om je omgeving in te lichten. Bijvoorbeeld je partner of je familie of vrienden. Dan is de ontkennende fase in ieder geval al voorbij. Het is altijd eng om de stap te zetten en te vertellen dat je gokverslaafd bent.

Het is echter niet zo eng als het vooruitzicht gokverslaafd te blijven met alle gevolgen van dien. Er zijn online meerdere instanties die hulp bieden bij gokverslaving. Heb je met iemand te maken die gokverslaafd is? Probeer dan niet alle obstakels uit de weg te ruimen, maar laat degene zelf de problemen aanpakken. Oordeel niet, maar biedt wel steun door er te zijn.

Account in online casino blokkeren

Het is op elk moment mogelijk om het spelersaccount in een online casino te blokkeren. Neem die stap als je gokproblemen hebt voordat het verder uit de hand loopt. Dien een verzoek in bij de klantenservice om je account te blokkeren of op te heffen. Laat je niet verleiden door bijvoorbeeld een limiet in te stellen om mee te gokken. Dat helpt je zeker niet verder als je al gokproblemen hebt. De meeste online casino´s hebben een preventiebeleid op het gebied van gokverslaving. Of een beleid met het bieden van informatie wat de mogelijkheden zijn bij het ontstaan van gokproblemen.

Verantwoord gokken

Elk online casino heeft er baat bij als spelers op een verantwoorde manier gokken. Het casino heeft er niets aan als spelers een gokverslaving ontwikkelen. Ja, er komt meer geld binnen, maar dat blijft niet eeuwig duren. Daarom voeren de online casino´s ook een preventiebeleid om gokverslaving te voorkomen. Dat blijft in de eerste plaats je eigen verantwoordelijkheid, maar er is dus ook zeker preventiebeleid aanwezig. Er zijn online casino´s waar voordat je begint met gokken al limieten in te stellen zijn.

Het is goed om vooraf te bedenken wat je per week of maand maximaal wilt besteden aan online gokken. Stel dan eventueel limieten in als dat mogelijk is. Of zorg dat je de discipline hebt om niet meer geld over te boeken dan je met jezelf hebt afgesproken. Er is altijd een groep kwetsbare spelers die alle adviezen in de wind slaat. Dat is jammer, want deze groep is het meest vatbaar om een gokverslaving te ontwikkelen. Dat gebeurt echt minder snel als je heel goed bewust bent van de mogelijke gevolgen.

Er zijn verschillende manieren waarop spelers de mogelijkheid hebben om zich te beschermen tegen het ontstaan van gokproblemen. Er is uitgebreide informatie beschikbaar over verantwoord gokken, effecten van gokken en preventie. Zo is er ook informatie beschikbaar over algemene zaken die belangrijk zijn voor spelers. Bijvoorbeeld de veiligheid en de betrouwbaarheid.

Veiligheid

Spelers maken zich wel eens druk om de veiligheid van financiële gegevens en persoonlijke gegevens. Dat is echter niet de eerste zorg die spelers moeten hebben. Of eigenlijk helemaal geen zorg, want de betrouwbare online casino´s zijn beveiligd. Deze gaan bovendien op een veilige manier met de gegevens om. De eerste zorg die je moet hebben, is dat je geen gokproblemen ontwikkelt. De online casino’s met een vergunning staan onder streng toezicht en moeten aan vele voorwaarden voldoen. In eigen land zorgt de nieuwe wet ervoor dat online casino´s bijvoorbeeld een preventiebeleid tegen gokverslaving moeten hebben.

Gevolgen van gokverslaving

Je krijgt als je een gokverslaving hebt met meerdere problemen te maken. Het is niet alleen het probleem van het gokken. Het probleem spreidt zich uit naar bijvoorbeeld grote financiële problemen. Bovendien heeft het invloed op je mentale gesteldheid. Je raakt somber en misschien wel depressief. De gokverslaving zorgt vroeg of laat ook voor problemen in de relatie met je partner, familie of vrienden.

Je gaat zaken verzwijgen of misschien wel liegen of op allerlei manieren aan geld proberen te komen. Jouw gokverslaving blijft niet bij jou, maar infecteert ook je omgeving. Het is dus echt belangrijk om je gokverslaving aan te pakken of nog eerder als de eerste gokproblemen zich voordoen. Het maakt het probleem alleen maar groter als je een gokverslaving ontkent.

Zoek hulp bij gokverslaving

Misschien weet je al dat je gokproblemen hebt, maar schuif je deze aan de kant. Er komt een moment dat je er niet meer omheen kan. Het is beter om zodra je merkt dat je geen controle meer hebt of het je leven beïnvloedt om hulp te zoeken. Er zijn op allerlei plaatsen in het land instanties die hulp bieden bij gokverslaving. Je bent niet de enige die te maken heeft met gokproblemen.

Een van de bekende instanties die hulp biedt bij gokverslaving is Jellinek. Er zijn overigens online casino´s die het speelgedrag monitoren. Dat maakt het mogelijk om tijdig gokproblemen te onderkennen. Het is onbekend in hoeverre online casino´s zich actief opstellen in de richting van spelers met gokproblemen. Daar hoef je dus niet op te wachten. Bovendien ben jij gewoon de eerstverantwoordelijke die zelf moet inzien dat je een probleem hebt.

Tijdslimieten en goklimieten ter preventie

Gokverslaving en preventie lopen hier een beetje door elkaar heen. Het is ook van het grootste belang dat je als speler geen problemen ontwikkelt. Dat is onder meer mogelijk door een tijdslimiet of goklimiet in te stellen. Bij een eenmaal ontwikkelde gokverslaving hecht je geen waarde meer aan de tijdslimiet. Dan doe je er alles aan om door te gokken of je nu aan het winnen of verliezen bent.

Online gokken moet vooral leuk zijn en leuk blijven. Het hoort erbij om te verliezen. Je wint niet aan de lopende band. Heb je toevallig wel een keer dat geluk? Dan merk je een volgende keer wel dat verlies ook mogelijk is. Verantwoord gokken in het online casino begint bij jezelf. Denk erover na wat misschien voor jou valkuilen zijn en pas je speelgedrag daarop aan.

Niet gokken als je nog geen 18 bent

Je mag niet gokken in het online casino als je nog geen 18 jaar bent. Toch zijn er jongere spelers die dat wel doen. Die geven bijvoorbeeld een onjuiste geboortedatum op. Het is niet goed om al op jonge leeftijd te beginnen met gokken. Bovendien krijg je problemen als je winst wilt laten uitbetalen. Die krijg je niet, want je moet je identiteit aantonen. Wacht dus met gokken tot je 18 bent en speel dan vooral bewust en verantwoord.